Vrouwen van Vasariah

Vrouwen van Vasariah staan voor emancipatie en financiële zelfredzaamheid.  
De stichting maakt zich sterk dat vrouwen een stem krijgen in de maatschappij en opkomen voor uw eigen belangen zowel maatschappelijk als financieel.
We helpen vrouwen om terug te keren in de maatschappij, na bijv. huiselijk geweld of onderdrukking in gezin of land.
Werken samen met verschillende vrouwenorganisaties die zorgen voor probleemoplossende maatregelen, en benoemen van deze problemen.
We maken ons sterk voor vrouwen die in armoede leven.