Als alleen een engel nog kan helpen

WeShare4Life


Via een familielid kwamen wij in contact met stichting WeShare4Life.
Een stichting die zich uitgaf als goed doel voor geestelijk en verstandelijk gehandicapten.
Er ging echter een groot leed achter schuil.
De drijvende kracht achter WeShare4Life bleek namelijk een pedofiel en schroomde zich niet om jonge jongens in te zetten voor zijn persoonlijk gewin.
Op een vroege ochtend is hij van zijn bed gelicht en gearresteerd.
Er waren meerdere aanklachten tegen hem waaronder fraude, oplichting, het vervaardigen van kinderporno en ontucht.
Op de website van de rechtspraak is de aanklacht en het vonnis tegen hem na te lezen (zaaknr.15/872233-14).
Alle onthutsende feiten en schokkende wandaden gepleegd door Joeri K. zijn hierin terug te lezen.
Door de arrestatie lagen echter ook alle werkzaamheden van de voormalige stichting stil.
De slachtoffers die letterlijk bloed, zweet en tranen in de onderneming hadden gestoken stonden op straat.
Ons familielid bleek een van de slachtoffers en dit was een hele zure appel.
Maar we wilden de jongens niet in de kou laten staan.
In overleg met alle betrokkenen er is toen besloten de werkzaamheden onder Stichting Vasariah door te zetten.
Want ondanks alle praktijken die het daglicht niet konden verdragen was de voormalige loods ook een ontmoetingsplek.
Een plek waar de jongens met elkaar konden samenzijn.
Waar hard gewerkt werd, maar waar ook altijd iemand was om even mee te praten.
Er heerste saamhorigheid en dat wilde niemand opgeven.