Als alleen een engel nog kan helpen

Begin


Stichting Vasariah is opgericht door Irma Sinnige en Helleke Demmers in oktober 2014.
In ons werk als bewindvoerder en schuldhulpverlener kwamen wij schrijnende gevallen tegen van personen die letterlijk tussen wal en schip vallen.
Zoals bijvoorbeeld ondernemers die net aan genoeg verdienen om de huur op te brengen maar die verder nergens aanspraak op kunnen maken binnen ons stelsel van sociale zekerheden.
Of gezinnen die door allerlei schulden niet eens genoeg geld hebben om kleren te kunnen te kunnen kopen.
Die een te hoog inkomen hebben om aanspraak te kunnen maken op de voedselbank of mensen die wachten tot hun uitkering door de gemeente wordt goedgekeurd maar die in de tussentijd geen enkel inkomen hebben.
Je zou denken dat dat niet voorkomt in Nederland, een land waarin wij iedereen een helpende hand toereiken, maar niets is minder waar.
We zijn heel klein begonnen met kerstpakketten voor een aantal van onze cliƫnten.
Vrienden en kennissen is gevraagd de keukenkastjes op te ruimen en alles te doneren wat niet werd gegeten of wat ze konden missen.
Het kerkkoor van de Engelmunduskerk was de eerste die aan deze oproep ruimschoots gehoor heeft gegeven. En daar bleef het niet bij, van alle kanten kwamen mensen voedsel brengen.
Uiteindelijk hebben we van al dit eten ongeveer 20 pakketten kunnen samenstellen.
De plaatselijke Albert Heijn heeft kosteloos dozen beschikbaar gesteld.
En zo hebben wij in 2014 zonder een stuiver te hebben uitgegeven een aantal gezinnen een fijne kerst bezorgd.