top html site building software

Wie zijn wij?

Oprichting en historie Stichting Vasariah

Begin

Stichting Vasariah is opgericht door Irma Sinnige en Helleke Demmers in oktober 2014. In ons werk als bewindvoerder en schuldhulpverlener kwamen wij schrijnende gevallen tegen van personen die letterlijk tussen wal en schip vallen. Zoals bijvoorbeeld ondernemers die net aan genoeg verdienen om de huur op te brengen maar die verder nergens aanspraak op kunnen maken binnen ons stelsel van sociale zekerheden. Of gezinnen die door allerlei schulden niet eens genoeg geld hebben om kleren te kunnen te kunnen kopen. Die een te hoog inkomen hebben om aanspraak te kunnen maken op de voedselbank of mensen die wachten tot hun uitkering door de gemeente wordt goedgekeurd maar die in de tussentijd geen enkel inkomen hebben. 

Je zou denken dat dat niet voorkomt in Nederland, een land waarin wij iedereen een helpende hand toereiken, maar niets is minder waar. 

We zijn heel klein begonnen met kerstpakketten voor een aantal van onze cliënten. Vrienden en kennissen is gevraagd de keukenkastjes op te ruimen en alles te doneren wat niet werd gegeten of wat ze konden missen. Het kerkkoor van de Engelmunduskerk was de eerste die aan deze oproep ruimschoots gehoor heeft gegeven. En daar bleef het niet bij, van alle kanten kwamen mensen voedsel brengen. Uiteindelijk hebben we van al dit eten ongeveer 20 pakketten kunnen samenstellen. De plaatselijke Albert Heijn heeft kosteloos dozen beschikbaar gesteld. En zo hebben wij in 2014 zonder een stuiver te hebben uitgegeven een aantal gezinnen een fijne kerst bezorgd. 
WeShare4Life

Via een familielid kwamen wij in contact met stichting WeShare4Life. Een stichting die zich uitgaf als goed doel voor geestelijk en verstandelijk gehandicapten. Er ging echter een groot leed achter schuil. De drijvende kracht achter WeShare4Life bleek namelijk een pedofiel en schroomde niet om jonge jongens in te zetten voor zijn persoonlijk gewin.

Op een vroege ochtend is hij van zijn bed gelicht en gearresteerd. Er waren meerdere aanklachten tegen hem waaronder fraude, oplichting, het vervaardigen van kinderporno en ontucht.  

Op de website van de rechtspraak is de aanklacht en het vonnis tegen hem na te lezen (zaaknr.15/872233-14). Alle onthutsende feiten en schokkende wandaden gepleegd door Joeri K. zijn hierin terug te lezen.

Door de arrestatie lagen echter ook alle werkzaamheden van de voormalige stichting stil. De slachtoffers die letterlijk bloed, zweet en tranen in de onderneming hadden gestoken stonden op straat. Ons familielid bleek een van de slachtoffers en dit was een hele zure appel. Maar we wilden de jongens niet in de kou laten staan. In overleg met alle betrokkenen is toen besloten de werkzaamheden onder Stichting Vasariah door te zetten. 

Want ondanks alle praktijken die het daglicht niet konden verdragen was de voormalige loods ook een ontmoetingsplek. Een plek waar de jongens met elkaar konden samenzijn. Waar hard gewerkt werd, maar waar ook altijd iemand was om even mee te praten. Er heerste saamhorigheid en dat wilde niemand opgeven. Nieuw Begin

In maart 2016 kregen we de mogelijkheid een ander pand betrekken. We wilden graag een frisse start en een werkplek zonder nare herinneringen. Tevens wilden we een kringloopwinkel starten waar zelfs mensen met het kleinste budget konden winkelen. De naam voor de kringloopwinkel was snel geboren “Wonderland”

Dat is nu allemaal gerealiseerd. Met kleding vanaf een euro en schoenen vanaf twee euro is het nu zelfs voor de meest arme mensen haalbaar om er netjes bij te lopen. Alle artikelen in de winkel zijn afkomstig van giften.

Tevens geven wij jongeren een start op de arbeidsmarkt die door allerlei indicaties moeite hebben dit op eigen kracht te doen. Denk hierbij aan jongeren met een indicatie als PDD-NOS, ADHD of Gilles-de-la-Tourette. In samenwerking met diverse werkcoaches leren wij ze op hun eigen tempo te werken in teamverband, opdrachten opvolgen of gewoon iets heel simpels als op tijd komen. 

Stichting Vasariah en Wonderland komen dus op alle fronten de medemens te hulp. Middels de winkel, kerstpakketten, arbeidsreintegratietrajecten, dagbesteding en financiële coaching.

Terugkijkend hadden wij nooit durven hopen dat wij alles zo hadden kunnen realiseren. Sommige dingen moeten soms zo zijn. Alles gebeurd met een reden ook al is die soms nog niet duidelijk. Wij zijn trots op de stichting zoals hij nu is, met al haar vrijwilligers, doelstellingen, dromen en idealen. 

FOLLOW US